En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour mesurer notre audience, vous proposer des contenus et publicités personnalisés, ainsi que des fonctionnalités sociales. En savoir plus et gérer les cookies

Accueil >> Vos droits
 

 

ZORG IN HET BUITENLAND ?


 

     

 

 

In het kader van hun Interreg IV-A projecten, werkten de grensoverschrijdende gezondheidsobservatoria " LuxLorSan " en " OFBS " een interactieve tool uit die het mogelijk maakt aan de bewoners van de Frans-Belsiche grensstreek hun rechten en plichten inzake zorg in België, Frankrijk en Luxemburg te kennen. Di kan door het ingeven van enkele eenvoudige parameters zoals woonland, zorgland, edm. Aan de hand van deze inbreng wordt een beeld gegeven van de te volgen procedures om tussenkomst te ontvangen voor de ontvangen zorgen.


 

De tool baseert zich voor het geven van deze informatie op de Europese regelgeving 883/2004 en 987/2009 en in voorkomend geval op de Belgisch-Luxemburgse overeenkomst inzake sociale zekerheid van 1995. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat u via het beschikbare formulier uw situatie verduidelijkt (zoals u bent werknemer, student, werkloos,gepensioneerd of invalide…)

U vindt er eveneens informatie over de verschillende uitzonderingen op het algemeen principe van de verordening. Uitzonderingen die mogelijk gemaakt zijn door het sluiten van grensoverschrijdende overeenkomsten tussen ziekenhuizen. Deze overeenkomsten laten de bewoners van bepaalde grensgebieden toe om verzorgd te worden in een ziekenhuis over de grens zonder voorafgaande toestemming van het ziekenfonds.


 

   

 

OM UW RECHT EN DE FORMALITEITEN TE ONTDEKKEN, RAADPLEEG ONZE INTERACTIEVE TOOL


 


 

 

WETTELIJKE BEPALINGEN


De EESV’s Luxlorsan en het OFBS bouwen deze site op om voor de bevordering de toegang tot de informatie in verband met de Frans-Belsiche grensoverschrijdende zorg te verbeteren. Het is de bedoeling deze informatie exact en up-to-date aan te bieden. Ondanks de inspanningen is het mogelijk dat bepaalde informatie niet 100 % volledig,

beperkt of verouderd is, daarom houden wij, de ESV’sV Luxlorsan en OFBS, ons aan om de doorgegeven fouten of onvolledigheden zo spoedig als mogelijk aan te passen.

 

De on-line informaite heeft bijgevolg enkele een louter informatieve waarde.